ontstaan en doel
wie zijn we
projecten
natuurinfo
contact
links

Secretariaat:
  Henk Plat,
  De Zieltjes 32,
  8375 CN Oldemarkt
  06 62373099,
  E-mail: henk.plat59gmail.com of : secretariaat.nmps@gmail.com


Graag zien uw kommentaar, opmerkingen etc. tegemoet. Over de natuur van NW Overijssel in het algemeen, over plannen en projecten in de regio enz. We kunnen er dan rekening mee houden.
U kunt ook kijken op Facebook: Facebook, zodat u ook commentaar van anderen kunt lezen. Ook twitteren kan op http://twitter.com/milieuplatform.
Vermeld vooral ook of u lid bent van IVN-NW Overijssel of van de Noordwesthoek (afd. van KNNV). Reacties van leden van het NMPS op deze accounts zijn op persoonlijke titel. Onderwerpen waarover we,na overleg, een standpunt hebben bepaald, kunt u vinden op de pagina nieuws/waarmee bezig

Deze webstek wordt gemaakt door
Anneke de Vries. Voor vragen, opmerkingen, suggesties enz.: anneke.dvrs@gmail.com